Bedrijven

MINDFULNESS VOOR BEDRIJVEN

Vooral in een moeilijke en zware tijd als COVID19 kan een medewerker wel wat aandacht gebruiken. Hoe ga je om met een hogere werkdruk, met de risico’s en bezwaren die werken op de werkplek of thuis met zich meebrengen?
Voor bedrijven is mindfulness een goede investering. Een aandachtige werkomgeving levert meer welbevinden en vitaliteit van medewerkers op, met als belangrijke kenmerken:

– minder stress, minder conflicten op de werkvloer, lager ziekteverzuim
– meer medewerkerstevredenheid, creativiteit en innovatie

Het is dus ook financieel zeer interessant om mindfulness in te zetten als preventief middel. Als voorbeeld en ter vergelijking: Eén verzuimdag kost gemiddeld € 250. Reken maar uit wat de kosten zijn uitgaande van een gemiddeld ziekte-% van jouw bedrijf.
Een mindfulness training kost maar een fractie hiervan.

Steeds meer bedrijven weten de waarde in te schatten. Niet alleen Google, Goldman Sachs, RWE bijvoorbeeld, maar ook veel ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen, de politie, het leger, verzekeraars…

Ik geef mindfulness trainingen in ziekenhuizen aan alle medewerkers inclusief zorgprofessionals, in-company aan bedrijven zoals Heineken, en in het U-center, een GGZ -instelling in Epen (Limburg).
Daarnaast geef ik workshops of heb ik gegeven, aan bijvoorbeeld Achmea, Amarant, MEE, UWV, CBS, Huisartsenvereniging, Heineken, onderwijsinstellingen.

En we weten allemaal: een gelukkiger medewerker is een betere medewerker!

Voor het ETZ wordt momenteel aanbod voorbereid.

mindful-aan-het-werk

THEMA-WORKSHOPS MINDFULNESS

Kost een mindfulness training van 8 of 9 bijeenkomsten teveel tijd? Dan is het een idee om 1 of meerdere workshops te organiseren. Dat kunnen introducties zijn, maar ook op maat.
Bijvoorbeeld  workshops met als thema:
-teambuilding
-ziekteverzuimpreventie
-energie vergroten
-met aandacht werken
-van stress naar flow
-mindful omgaan met veranderingen
-mindful leiderschap.

Deze kunnen worden ingezet op teamdagen of in een traject van reorganisatie / fusie bijvoorbeeld.  Van tevoren kan worden besproken welk thema de nadruk mag hebben.